SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Twoje dane- twoja sprawa


 

 

 

   „Twoje dane-twoja sprawa.

 

 Skuteczna ochrona danych osobowych- inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

 

W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr 9 przystąpiła do V edycji Programu - „TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” - organizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako jedna z 9 placówek z województwa Wielkopolskiego, a jedyna z Poznania.
    

Celem programu jest wzrost wiedzy nauczycieli o stanie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, podniesienie kompetencji w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych. Istotne jest również poszerzenie wiedzy dzieci na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

 

Zmień kontrast