SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Innowacje pedagogiczne


INNOWACJE PEDAGOGICZNE 

- realizowane w szkole w roku szkolnym 2014/2015

Szkoła zgłosiła do Kuratorium Oświaty w Poznaniu innowację organizacyjno-metodyczną „Świat wokół nas” opartą na programie nauczania przyrody w klasach 4 -6 szkoły podstawowej  „Tajemnice przyrody”, która jest realizowana w roku szkolnym 2014/2015.
 
Celem innowacji jest stworzenie uczniom warunków do rozumienia świata jako całości poprzez inną organizację lekcji przyrody. Organizacja zajęć polega na połączeniu kilku jednostek lekcyjnych w tygodniu jako całość, podczas których uczniowie realizują różne treści dydaktyczne w obrębie określonego zagadnienia. Lekcje odbywają się  w formach atrakcyjnych dla uczniów takich jak: zajęcia terenowe, wycieczki edukacyjne, eksperymenty i doświadczenia, zajęcia warsztatowe w instytucjach zewnętrznych, projekty badawcze. Taka organizacja pozwala zrozumieć uczniom, że świat należy postrzegać jako jedną i nierozerwalną całość. Zajęcia pobudzają do aktywności i twórczego działania, ucza samodzielnego myślenia, wykorzystania wiedzy w praktyce, współdziałania w zespole, poznawania siebie i integrowania się z innymi, kształtują właściwe postawy proekologiczne i wychowawcze.
Zmień kontrast