SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Certyfikaty


 

ZDOBYTE NAGRODY I CERTYFIKATY 

 

Certyfikat potwierdzający udział szkoły w projekcie edukacyjnym „Raban! Recykling, a nie bałagan!” organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (2006 r.)
Certyfikat potwierdzający udział szkoły w projekcie edukacyjnym „Z Pyrkiem bezpieczniej” organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Wielkopolską Komendę Policji w Poznaniu. (2006 r. i 2007 r.)
Tytuł Przyjaciela Wolontariatu dla szkoły za zaangażowanie w budowanie społeczeństwa obywatelskiego (Wolontariat Poznański 2006 r.)
Certyfikat zaświadczający przyjęcie Szkoły Podstawowej nr 9 w Poznaniu do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (2008 r.)
Certyfikat „Szkoła z klimatem” – za realizację zadań związanych z problemem globalnego ocieplenia i postępującymi zmianami klimatycznymi (Wydział Oświaty w Poznaniu, DALKIA w Poznaniu – 2008 r.)
Tytuł Szkoły Uczącej się – Centrum Edukacji Obywatelskie j- za budowanie w szkole wewnętrznego systemu zapewnienia jakości poprzez stawianie mierzalnych celów, zespołowa pracę służącą ich realizacji, monitorowanie efektów pracy oraz krytyczną refleksję nad praktyką szkolną (2012 r.)
Certyfikat PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- dla placówek, które przeprowadziły zajęcia edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach oraz właściwego zachowania na terenie kolejowym w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj” 2013 r.
Certyfikat zaświadczający udział szkoły w projekcie nr POKL.03.03.04-00-203/09-01 „Zrozumieć Świat – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych” realizowanym w latach 2009-2014.

Certyfikat zaświadczający udział szkoły w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Generalnego Inspektora Danych Osobowych „Twoje dane- twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli” (2014 r.)

Zmień kontrast