SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Tytuły szkoły


 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9
IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKAW POZNANIU
 
to  "SZKOŁA Z KLASĄ"
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła brała udział w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej przez GAZETĘ WYBORCZĄ i FUNDACJĘ CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ.
Dobrze uczy każdego ucznia.
Ocenia sprawiedliwie.
Uczy myśleć i rozumieć świat.
Rozwija społecznie.
Pomaga uwierzyć w siebie.
Przygotowuje do przyszłości.

 

 


to "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"

W kwietniu 2008 nastąpiło podsumowanie naszych trzyletnich starań o wejście do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Ocena wypadła pozytywnie i zostaliśmy wpisani na listę szkół, które ( wg koncepcji projektu):
tworzą warunki i podejmują działania, które sprzyjają:
1. dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
2. podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i ponadto:

1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
2. Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia.
3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.
4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
- zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
- osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników"

Szkoła Promująca Zdrowie – warunki przyjęcia
Szkoły promujące zdrowie - koncepcja i strategia
Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

 


 

Zmień kontrast