SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Sukcesy i osiągnięcia


 

 

 Nasza szkoła  
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

to:  
 

SZKOŁA Z KLASĄ  

 

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 

   W SP9 uczymy patriotyzmu i wychowujemy w duchu poszanowania tradycji:
 
- Pielęgnujemy pamięć o patronie szkoły doktorze Franciszku Witaszku, na co dzień uczymy dzieci czerpać wzorce z jego postaw.  Każdego roku w kwietniu czcimy pamięć patrona uroczystą akademią.
- W styczniu 2003 roku wspólnie z Radą Osiedla Św. Łazarza ufundowaliśmy pamiątkową tablicę poświęconą doktorowi Witaszkowi umieszczoną na budynku przedszkola przy ulicy Dmowskiego.
- W listopadzie 2003  roku Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przyznała szkole złoty medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, na wniosek współpracującego ze szkołą Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Wielkopolska.

img_medal  img_medal_2  

dscn5935

 

 

 

 

 

 

 

 Przygotowujemy do przyszłości:

- Uczymy samorządności: zorganizowaliśmy systematyczną współpracę Rad Samorządów Uczniowskich szkół łazarskich i jeżyckich, mającą na celu integrację środowiska, rozwijanie aktywności, samodzielności oraz inicjatywy uczniowskiej, kształtowanie umiejętności współdziałania, planowania pracy i rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
- Wyposażamy w wiedzę niezbędną do ochrony i poprawy środowiska naturalnego.
- Wprowadzamy w świat kultury – uczestniczymy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- Aktywnie uczestniczymy w życiu kulturalnym i sportowym dzielnicy ŁAZARZ: m.in. jesteśmy organizatorami międzyszkolnego Łazarskiego Turnieju Piłki Nożnej.
 
Inne szczególne osiągnięcia i sukcesy SP9:
- Osiągnięcia w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych – prowadzenie klas terapeutycznych w oparciu o autorskie programy nauczania.
- Samorząd Uczniowski, w konkursie Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania - „Przez samorząd szkolny do samorządności” uzyskał wyróżnienie „Za twórczy początek i udane próby krzewienia idei i zasad samorządności”.
- Aktywny udział całej społeczności szkolnej w różnorodnych akcjach organizowanych przez instytucje zewnętrzne np. „Góra Grosza”, organizowanych przez Towarzystwo Nasz Dom, „Gorączka Złota” – PCK i inne.
- Sukcesy teatrów szkolnych „Ecie – Pecie” i „Bez Nazwy”:
-  reprezentowanie woj. poznańskiego w IX Ogólnopolskim Forum Teatrów Szkolnych przez teatr „Bez Nazwy” , zdobycie tytułu laureata i Nagrody Prezydenta Miasta Poznania (1998r.),
-  dwukrotne zdobycie głównej nagrody – „ Złotej Maski” - w Wojewódzkich Konfrontacjach Sceny Szkolnej : w roku 1996 przez teatrzyk „Ecie – Pecie”, w roku 1997 przez teatrzyk „Bez Nazwy”,
-  wyróżnienie teatru „Bez Nazwy” w Wojewódzkich Konfrontacjach Sceny Szkolnej w r. szk.1999/2000.Zmień kontrast