SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Przyjaciel szkoły


 

MEDAL PAMIĄTKOWY

"PRZYJACIEL SZKOŁY"

 

 

 

img_12391 img_12491

 

 

____Od roku szkolnego 2002/2003 Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 9 przyznaje medal pamiątkowy "Przyjaciel Szkoły" osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w działaniach na rzecz szkoły.

 

 

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  MEDALU  PAMIĄTKOWEGO
„PRZYJACIEL SZKOŁY”

  1. Medal można przyznać osobie niebędącej czynnym pracownikiem Szkoły Podstawowej Nr 9 w Poznaniu, której znaczne zaangażowanie w działaniach na rzecz szkoły w istotny sposób wpłynęło na podwyższenie jakości pracy szkoły, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.
  2. Wnioski o przyznanie medalu „Przyjaciel Szkoły” wraz z uzasadnieniem mogą składać przedstawiciele wszystkich organów szkoły (Dyrekcja, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski).
  3. Medal przyznaje Rada Pedagogiczna.
  4. Medal pamiątkowy „Przyjaciel Szkoły” wręcza się podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły.
  5. Medal odlewa się z brązu wg załączonego wzoru, a wręczany jest wraz z pismem skierowanym do osoby wyróżnionej.

Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2002/2003.

 

 

 

Dotychczas medalem wyróżniono :

przholka

przkaczmarek

przmakowska

Panią Zofię Holkę Panią Nadzieję Zielińską - Kaczmarek Panią Ewę Makowską

przwoskowiak

przradaosiedla

wh_dyplom

Pana Wojciecha Wośkowiaka, radnego Miasta Poznania Radę Osiedla Świętego Łazarza Panią dyrektor Wiesławę Hoffman

allodia_witaszek

   
Panią Alodię Witaszek-Napierałę,
córkę doktora Witaszka
Pana Jerzego Sobczaka, emerytowanego nauczyciela SP9 Panią Lidię Dudziak, radną Miasta Poznania
dyplom Przyjaciel Szkoły pan K. Kacprzak
   
Pana Karola Kacprzaka, od lat związanego z naszą szkołą
   

 

przyjaciele szkoly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmień kontrast