SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Komunikaty


WAŻNE ADRESY I TELEFONY
 • Urząd Miasta Poznania Wydział Oswiaty, ul. Libelta 16/20 - tel. 8 78 42 01 (sekretariat)
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, tel 618541726
 • Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Poznaniu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, ul. Trybunalska 17 przy SP 74 , tel. 061  8 65 82 60
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Garbary 97 tel. 8 55 22 78
 • Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie, Filia Grunwald ul. Matejki 50, tel. 8 78 49 25
 • Komenda Dzielnicowa Policji Poznań – Grunwald ul. Rycerska 2a, tel. 8 41 21 12
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w  Poznaniu, ul. Gronowa 22, tel. 61 854 01 60
 

 Darmowe podręczniki
 
Darmowe podręczniki wydawane są uczniom systematycznie od początku roku szkolnego. Szkoła prowadzi szczegółową ewidencję każdej wydanej sztuki - na czas trwania roku szkolnego jest on przypisany do konkretnego dziecka. Z uwagi na fakt, iż podręczniki mają służyć kolejnym rocznikom, powinny zostać - niezwłocznie po otrzymaniu - owinięte okładką, szarym papierem, etc. Pozwoli to uniknąć zniszczenia podręcznika. Za ewentualne zniszczenie lub zagubienie podręcznika rodzic ponosi odpowiedzialność finansową. Regulamin wypożyczania darmowych podręczników znajduje się do wglądu w bibliotece szkolnej.
 
 

 

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła realizację  zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów  ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej Fundacja Dzieci Niczyje zapewnia:
• uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpłatną i anonimową pomoc i wsparcie konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (linia dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz).
• rodzicom, nauczycielom oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży bezpłatną pomoc konsultantów Telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).   

116 111 i  800 100 100 nie są numerami alarmowo-ratunkowymi. Jeśli potrzebna jest natychmiastowa pomoc, prosimy dzwonić pod numer alarmowy 112 (policja, straż pożarna, pogotowie).

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 SPRAWY ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE
 1. W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w szkole przypominamy dotychczasowe ustalenia porządkowe i informujemy o wprowadzanych dodatkowych zabezpieczeniach:

  • przed lekcjami dzieci wchodzą do szkoły wejściem od ulicy Calliera, po czym udają się samodzielnie do szatni (bez opiekunów),
  • szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów tylko w godzinach określonych planem zajęć,
  • w związku z tym, że nie ma możliwości zapewnienia opieki w czasie wykraczającym poza godziny określone planem zajęć, uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły punktualnie, bez zbędnego zapasu czasu do rozpoczęcia zajęć i opuszczać ją bezpośrednio po zajęciach,
  • podczas lekcji wejście przez szatnię jest zamknięte; uczniowie spóźnieni wchodzą do szkoły wejściem głównym i są odprowadzani do sal,
  • podczas długiej przerwy spędzanej przez uczniów na głównej płycie boiska, brama od ulicy Calliera jest zamknięta,
  • dzieci kończące przed lub rozpoczynające zajęcia po długiej przerwie korzystają z wejścia głównego,
  • boiska sportowe i plac zabaw podczas trwania zajęć szkolnych (od 7.00 do 16.00) są przeznaczone wyłącznie dla grup uczniów pod opieką nauczyciela; w pozostałym czasie furtka będzie otwarta i teren będzie dostępny dla mieszkańców (bezpieczeństwo bawiącym się dzieciom zapewniają rodzice),
  • w celu komunikowania się z portiernią osób wchodzących do szkoły, w przedsionku zainstalowano domofon,
  • osoby niebędące uczniami ani pracownikami szkoły, mogą wejść na teren szkoły tylko wejściem głównym i zobowiązane są do wpisania do zeszytu wejść nazwiska, godziny i celu wizyty,
  • informacje dotyczące uczniów można uzyskać podczas comiesięcznych zebrań lub spotkań konsultacyjnych,
  • nauczyciel prowadzący zajęcia lub pełniący dyżur podczas przerwy nie może jednocześnie wykonywać innych obowiązków (w tym rozmawiać z rodzicami),
  • rodzice mogą zgłosić potrzebę dodatkowego kontaktu z nauczycielem telefonicznie (618 663 365) lub w portierni; nauczyciel skontaktuje się po zakończeniu zajęć, nie później niż następnego dnia,
  • szkoła nie ma możliwości zapewnienia rodzicom odpowiednich warunków długotrwałego oczekiwania na dzieci; rodzice proszeni są o niewchodzenie do szatni szkolnej, w razie konieczności mogą przebywać w przedsionku szkoły.
 2. Dyżury pielęgniarki szkolnej :   poniedziałek, środa, piątek  7.30 – 15.30

 3. Szkolny Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (sala 107) - dyżur codziennie w godz. 8.00-15.10.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW (w roku szkolnym 2017/2018)
 
 1. W celu materialnego zabezpieczenia przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, każdy uczeń szkoły powinien być ubezpieczony.
 2. W bieżącym roku szkolnym przyjęto ubezpieczenie w InterRisk na kwotę 12 000 zł, przy składce rocznej wynoszącej 35 zł. Wszelkich informacji o warunkach ubezpieczenia oraz sposobach postępowania w celu uzyskania odszkodowania udziela sekretariat szkoły.
 
Zmień kontrast