SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Oferta


OFERTA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA

 

 • uczniowie klas I - III uczą się w systemie kształcenia  zintegrowanego,
 • szkoła prowadzi przygotowanie dzieci do nauki w oddziałach przedszkolnych (tzw. „zerówki”),
 • oddziały przedszkolne mają zajęcia w wydzielonej części szkoły, w której nie przebywają uczniowie starsi. Pomieszczenia wyposażone w odpowiednie meble i zabawki oraz miejsca rekreacyjne są przystosowane do pracy z dziećmi 6 i 7 letnimi. Oddzielna łazienka jest przystosowana do wzrostu dzieci. Szafki odzieżowe i ławeczki w holu zapewniają małym dzieciom komfort przy rozbieraniu i ubieraniu się.
 • młodsze dzieci mogą być objęte opieką w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 16.30,
 • świetlica ma do dyspozycji 4 sale, w tym salę zabaw ruchowych. Część zajęć przy sprzyjającej pogodzie realizowana jest w ogródku przyszkolnym.
 • dzieciom ze szczególnymi trudnościami dydaktycznymi szkoła zapewnia naukę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w klasach terapeutycznych.
 • na terenie szkoły dzieci otrzymują specjalistyczną pomoc pedagoga, logopedy, nauczycieli zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie gimnastyki korekcyjnej,
 • dzieci  z oddz. przedszkolnych, klas I -III i starszych objęte są nauką języka angielskiego,
 • umożliwia się dzieciom poszerzanie zainteresowań i organizację czasu wolnego poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych,
 • dzieci mogą korzystać ze stołówki szkolnej wydającej śniadania i obiady,
 • w szkole funkcjonują klasy sportowe o profilu -  piłka koszykowa dziewcząt i chłopców we współpracy z klubami sportowymi: MUKS Poznań (link przenosi do innej strony) i PBG Basket Junior Poznań (link przenosi do innej strony).

 

Wszystkie zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez nauczycieli posiadających wyższe wykształcenie i specjalistyczne przygotowanie do ich prowadzenia.

Zmień kontrast