SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Sześciolatek w naszej szkole


Sześciolatki w szkole podstawowej - informacje dla rodziców:

Ośrodek Rozwoju Edukacji (link przenosi do innej strony)

Ministerstwo Edukacji Narodowej: (link przenosi do innej strony)

W zakładce „Wyklikaj szkołę” (woj. wielkopolskie  --  Powiat m. Poznań – 85 --  Placówka (szkoły ułożone w porządku alfabetycznym według nazwy ulicy) po wyszukaniu SP9, można znaleźć podstawowe informacje o placówce oraz ankiety, w których dyrektor i  rada rodziców oceniła stan przygotowania naszej szkoły na przyjęcie Państwa dzieci, w tym na przyjęcie sześciolatków.

Ankieta wypełniona przez dyrektora szkoły – "Przygotowanie mojej szkoły do przyjęcia sześciolatków" (link przenosi do innej strony)

Ankieta wypełniona przez Radę Rodziców – "Przygotowanie mojej szkoły do przyjęcia sześciolatków" (link przenosi do innej strony)

Instytut Badań Edukacyjnych (link przenosi do innej strony)

 

ZAPRASZAMY DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 Oferta zajęć edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych


Wszystkie zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez nauczycieli posiadających wyższe wykształcenie i specjalistyczne przygotowanie do ich prowadzenia.
Warunki lokalowe

Oddziały przedszkolne i klasy pierwsze mają zajęcia w wydzielonej części szkoły, w której nie przebywają uczniowie starsi. Pomieszczenia wyposażone w odpowiednie meble i zabawki oraz miejsca rekreacyjne są przystosowane do pracy z dziećmi 6 i 7 letnimi. Oddzielna łazienka jest przystosowana do wzrostu dzieci. Szafki odzieżowe i ławeczki w holu zapewniają małym dzieciom komfort przy rozbieraniu i ubieraniu się. Wyposażenie sal jest systematycznie wzbogacane w pomoce dydaktyczne, a pomieszczenia i sprzęt szkolny są sukcesywnie modernizowane. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym.

 

   

 

Świetlica szkolna

Młodsze dzieci mogą być objęte opieką w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 16.30. Dla dzieci z klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych zajęcia świetlicowe prowadzone są odrębnie, w różnych salach wg programu dla nich dostosowanego. Świetlica ma do dyspozycji 4 sale, w tym salę zabaw ruchowych.

 

Jest miejsce na zajęcia w kręgu, z dywanem na środku sali...

100_0345 100_0348

miejsce pracy grupowej przy stolikach - tu powstają uczniowskie prace plastyczne ...

100_0343

salka do zajęć indywidualnych - nauki i odrabiania prac domowych oraz sala do ćwiczeń i zabaw ruchowych.

 

100_0350 100_0354 100_0355

 

Część zajęć przy sprzyjającej pogodzie realizowana jest na świeżym powietrzu, w ogródku przyszkolnym wyposażonym w zamontowany na stałe sprzęt rekreacyjny i sprawnościowy – huśtawki, trapy, drabinki, pomosty i zjeżdżalnie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Dzieciom i rodzicom oczekującym porady i wsparcia pomocą służy szkolny zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dwóch pedagogów i psycholog). Dla dzieci wymagających korekty różnorodnych dysfunkcji rozwojowych organizowane są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna.

Opieka medyczna

Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej prowadzi pielęgniarka szkolna, która również udziela uczniom doraźnej pomocy medycznej.

Zajęcia dodatkowe

Uczniowie klas młodszych mogą uczestniczyć w następujących zajęciach dodatkowych: zajęcia teatralne, plastyczne, komputerowe, sportowe, Liga Ochrony Przyrody, zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej "KLUB – 9", Samorząd Uczniowski, „Orkiestra szkolna”.

Żywienie
W szkole wydawane są śniadania i dwudaniowe obiady. Dzieci jedzą w stołówce szkolnej pod opieką nauczycieli lub wychowawców świetlicy. W ramach programów „Doskonałe mleko w szkole” i „Owoce w szkole”, każde dziecko codziennie, bezpłatnie otrzymuje mleko i owoce.

 

Zmień kontrast