SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Kadra pedagogiczna


Dyrektor  szkoły:  mgr Anna Kicińska
Wicedyrektorzy:   mgr Małgorzata Berlik

                                mgr Ewelina Napierała

WYCHOWAWCY KLAS 2017/2018 

 

POZOSTALI  NAUCZYCIELE :
mgr BARBARA SZYMANEK, mgr KATARZYNA KACZMAREK, mgr KATARZYNA BUGAJ, mgr MARTA HALONTKA,

mgr GRAŻYNA SZCZEPANIK, mgr inż. WALDEMAR GRZĘDA, mgr JAROSŁAW HAŁADUDA, mgr ROBERT KAROLEWSKI

mgr MAREK ZIELIŃSKI, mgr BERNARD SZYMANOWSKI, mgr MARTA BRYKOWSKA, mgr DOMINIKA JASIŃSKA,

mgr IGA RUSIECKA


NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE: mgr  JOLANTA GABRYELCZYK

PEDAGODZY:  mgr  HANNA GADZIŃSKA,  mgr KAROLINA MICHALAK,

PSYCHOLOG: mgr KATARZYNA CHAŁUPA

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
  mgr MAGDALENA BAŁDYSIAK, mgr MARTA PIEPRZYCKA, mgr  WOJCIECH SKRZYPEKZmień kontrast