SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Koncepcja pracy


Artykuły

TO, CO WAŻNE W NASZEJ SZKOLE!

 

Koncepcja pracy szkoły stanowi to, co jest w szkole ważne, uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i specyfikę naszej szkoły.

1. Uczyć dobrze i skutecznie. uczyć dobrzemały
2. Dostrzegać potrzeby każdego ucznia.
3. Rozwijać zainteresowania i zdolności.  rozwijać
 wspomagac 4. Wspomagać w pokonywaniu trudności.
 5. Wspierać uczniowskie inicjatywy.  wspierać
 tworzyć  6. Tworzyć szkołę przyjazną i bezpieczną.
 7. Przygotować do życia w społeczności.  przygotowywać
 promować  8. Promować zdrowie, sport i ekologię.
 9. Rozbudzać patriotyzm i poszanowanie tradycji.  rozbudzać
 wprowadzać  10. Wprowadzać w świat kultury.
 11. Wskazywać wartości i postawy.  wskazywać
12. Kształtować ciekawość poznawczą...

 

... i gotowość uczenia się przez całe życie.

i gotowość

   

12.

Zmień kontrast