SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

Biblioteka


BIBLIOTEKA SZKOLNA...

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wczoraj i dziś naszej szkolnej biblioteki

 Nasza biblioteka szkolna ma pewnie tyle lat co szkoła  - 150!  Chyba nikt nie wyobraża sobie, że szkoła może istnieć bez biblioteki i choć w starych dokumentach nie znaleźliśmy o niej wzmianki, zakładamy, że musiała być!  Przez jej progi przewinęły się tysiące czytelników, wielu było też bibliotekarzy, którzy z pasją i oddaniem zachęcali dzieci i młodzież do czytania. Dziś biblioteka zaprasza was do funkcjonalnych, przestronnych pomieszczeń. Nie zawsze tak jednak było. Księgozbiór „wędrował” po budynku szkolnym. Pomieszczeniami biblioteki były kiedyś - obecny gabinet pielęgniarki czyli sala znajdująca się bezpośrednio przy auli szkolnej oraz sale 108 i 203.

biblioteka_1973_2 biblioteka_1973_4 biblioteka_1973_6

Dopiero od 1995 roku, gdy zabudowano podcienie i dobudowano parter, książki mogły się wygodnie  „rozlokować” na półkach w przestronnych salach. Biblioteka w dobudowanej części budynku szkolnego, miała do dyspozycji dwa pomieszczenia przeznaczone na, rozdzielone przeszkloną ścianą - wypożyczalnię i czytelnię.

wypozyczalnia biblioteka styczen 2008 styczen 2008

W grudniu 2007 roku czytelnia  biblioteki szkolnej została wyposażona w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, pozyskane przez szkołę w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W marcu 2010 roku biblioteka została przeniesiona na trzecie piętro budynku szkolnego, w miejsce dawnych pomieszczeń pracowni zajęć technicznych i gabinetów - lekarskiego i dentystycznego, które poddane przebudowie pozwoliły na wydzielenie dwóch przestronnych pomieszczeń - wypożyczalni z czytelnią i sali multimedialnej  wyposażonej w 12 komputerów z dostępem do internetu oraz rzutnik do projekcji filmów.

sala multimedialna 100 0456 wypozyczalnia czytelnia

Księgozbiór biblioteczny liczy około 11 tysięcy woluminów. Są tu lektury szkolne, literatura obyczajowa i przygodowa dla dzieci i młodzieży, książki popularnonaukowe i przyrodnicze. Najstarszą zarejestrowaną, dostępną do wypożyczeń książką, są  wydane w 1946 roku opowiadania  Marii Konopnickiej „Dym” i „Martwa natura”. W założonych po wojnie, w 1946 roku księgach inwentarzowych jako pierwszą wpisano książkę F. Molnara „Chłopcy z Placu Broni”.
Na miejscu w czytelni uczniowie mogą korzystać z bogatego księgozbioru podręcznego zawierającego  encyklopedie, słowniki, przewodniki i wydawnictwa albumowe.

Wśród prenumerowanych przez szkołę czasopism znaczna część to pisma dla dzieci i młodzieży, które można czytać na miejscu.
Biblioteka posiada również zbiory audiowizualne - kasety video z nagraniami filmów i programów dydaktycznych oraz  kasety magnetofonowe z nagraniami bajek i baśni dla dzieci. Zbiory te wykorzystywane są podczas lekcji oraz indywidualnie w czytelni.

W roku szkolnym 2001/2002 rozpoczęła się komputeryzacja biblioteki szkolnej. Systematycznie prowadzone są prace związane z tworzeniem komputerowej bazy danych. Skatalogowano wszystkie ksiązki wpisane do ksiąg inwentarzowych biblioteki i na bieżąco katalogowane są nowości. Uczniowie mogą korzystać z katalogów biblioteki dostępnych w pracowni multimedialnej , na każdym z komputerów.


 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna - zasady korzystania
 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 2. Książki i czasopisma zgromadzone w bibliotece można :Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
  • wypożyczać do domu / lektury, literatura piękna, książki popularno-naukowe/
  • czytać lub przeglądać na miejscu / książki z księgozbioru podręcznego, czasopisma/
 3. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością, dlatego wszyscy musimy je szanować.
 4. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi kupić taką samą lub inną o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zgubionej / zniszczonej/.
 5. Wszystkie wypożyczone książki należy oddać do biblioteki najpóźniej 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 Czytelnia szkolna - zasady korzystania
 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie.
 2. Każdy odwiedzający czytelnię powinien wpisać się do zeszytu czytelni.
 3. Do czytelni należy wchodzić z czystymi rękami; plecaki, teczki i torby zostawia się w wyznaczonym miejscu.
 4. W czytelni należy zachować ciszę.
 5. Przebywając w czytelni, można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
 6. Wykorzystane czasopisma odnosi się na właściwe miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.

 Pracownia multimedialna - zasady korzystania

1. Pracownia multimedialna jest udostępniana uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły w godzinach pracy biblioteki.
2. Korzystanie z pracowni multimedialnej i Internetu jest bezpłatne.
3. Wszyscy użytkownicy mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin, zaznaczając numer stanowiska, z którego korzystali.
4. Osoby korzystające z pracowni multimedialnej są zobowiązane do dbałości o sprzęt i zachowania czystości w pomieszczeniu. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
5. Do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w ICIM upoważnieni są wyłącznie nauczyciele bibliotekarze. W szczególności zabrania się użytkownikom samowolnego włączania do sieci elektrycznej i uruchamiania komputerów lokalnych i drukarki. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.
6. Użytkownik ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszt naprawy w przypadku zniszczeń i szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu.
7. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów podczas swoich godzin pozalekcyjnych.
8. Korzystający z pracowni multimedialnej zobowiązany jest do wykonywania poleceń opiekuna pracowni.
9. W bibliotecznej pracowni komputerowej obowiązuje cisza.
10. Przy stanowisku komputerowym może pracować 1 osoba, o ile nauczyciel nie zdecyduje inaczej.
11. Komputer może być wykorzystywany przez jednego użytkownika przez godzinę. Po upływie tego czasu należy ustąpić miejsca następnej osobie.
12. Pierwszeństwo do korzystania z pracowni mają: klasy podczas prowadzonych lekcji oraz osoby realizujące konkretny temat.
13. W szczególnych przypadkach (wolne stanowiska, brak oczekujących) bibliotekarz może przedłużyć czas pracy przy komputerze. Nie prowadzi się rezerwacji stanowisk.
14. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.
15. Podczas przerw lekcyjnych pracownia multimedialna jest nieczynna.
16. Z Internetu można korzystać wyłącznie w celach edukacyjnych i poznawczych.
17. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki lub płyty ma obowiązek zgłoszenia tego bibliotekarzowi.
18. Drukować i kserować można wyłącznie za zgodą bibliotekarza, materiały dydaktyczne i edukacyjne pozyskane w trakcie pracy w Internecie lub w trakcie korzystania z edukacyjnych pomocy multimedialnych, stanowiących zasoby biblioteki szkolnej.
19. Kserokopiarkę obsługuje tylko nauczyciel – bibliotekarz.
20. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (smsy, gadu – gadu, chat) oraz do gier i zabaw.
21. Korzystać można wyłącznie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
22. Zabrania się dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw i samowolnego manipulowania sprzętem.
23. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu lub niestosowanie się do poleceń nauczyciela bibliotekarza, może on, osobę korzystającą z ICIM ukarać ograniczeniem prawa dostępu do zasobów systemu lub całkowitym zakazem korzystania z komputerów.
24. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach dyrektora szkoły.

WIERSZE O BIBLIOTECE
W dniu swojego święta  biblioteka otrzymała od uczniów prezenty - wiersze o książkach, czytaniu i oczywiście o bibliotece.
img_0007.sized1
 
Wiersz o książce

Książka to jest dobra sprawa,
często lepsza niż zabawa.
Lubię czytać książki nowe,
fantastyczne, przygodowe.
Przygód w nich jest bardzo wiele.
Przeżywam je jak w innym ciele.
W bibliotece książek wiele,
biorę nową co niedzielę.

Monika Węgrzyn kl. 5a
Lubisz książki, umiesz czytać,
przyjdź je do mnie wypożyczać.
Poznasz nowych bohaterów,
w każdej książce jest ich wielu.
Więc nie zwlekaj już kolego,
wstępuj do mnie dnia każdego.
Michał Szala kl. 5a
Książki są super - to moja myśl.
O!  Po tej biega
jakaś psotna mysz.
A za nią kotek
co za chwilę
wskoczy na płotek.

Jędrzej Jędrzejak kl. 2a

Niepokój książeczki.

Stoi na półce śliczna książeczka,
sztywna oprawa, piękna karteczka.
Stoi i czeka, smuci się i niecierpliwi.
Czy kogoś dzisiaj swą treścią zadziwi?

uczniowie klasy 4c

Nasza szkolna biblioteka
ciągle na swych uczniów czeka.
Baśnie, bajki i bajeczki
wkrótce trafią do mej teczki.
Jasiu czyta cały dzień krótką bajkę - a to leń!

Tomek Białecki kl. 3a

Obietnica książeczki

Nie jestem piękna na zewnątrz,
czasem się trochę zakurzę.
lecz kto mnie zgłębi od wewnątrz,
pozna mą wartość na dłużej

uczniowie klasy 4c

Książka

Książka to przyjaciel dzieci.
Książka to zbiór wiadomości,
Więc nie rzucaj jej do śmieci
Bo książeczka się zezłości.
Czytaj książek bardzo dużo,
Będziesz wiedział wiele rzeczy.
To nieprawda, że książki nużą!
Temu wiele osób zaprzeczy.
Z tego wnioski oczywiste,
Nie niszcz książek ale czytaj!

Wiktoria Sołtys kl. 5a
W naszej bibliotece
bardzo miło płynie czas.
Każda książka wita nas.
Przygód można poznać wiele.
Wszyscy tutaj
to nasi przyjaciele.


Jakub Michałek kl. 2a


 
  List do Rodziców

                                                           Poznań, 26.10.2016r.

Drodzy Rodzice!

               

            Bardzo ważnym aspektem dla naszych pociech jest wspólne spędzanie czasu, dlatego postarajmy się przebywać z dzieckiem jak najwięcej. Dzięki temu z pewnością łatwiej będzie mu się odnaleźć, a zarazem mądrze poruszać we współczesnym świecie pełnym prawdziwych zagrożeń takich jak: dopalacze, narkotyki, alkohol, papierosy czy działania aspołeczne. Cytując Irenę Koźmińską - Prezes Fundacji ,,ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" - ,,...dzieciństwo nie polega na kolekcjonowaniu gadżetów, lecz dobrych chwil z rodziną, dobrych wzorców i wartości, takich jak miłość, szacunek, poczucie bezpieczeństwa, radość".        

            Jednym ze sposobów wspólnie spędzanego czasu może być czytanie dziecku. Już od urodzenia, czyli zanim nauczy się mówić i czytać, warto osłuchać je z językiem i zbudować jak największy zasób słów, które rozumie. Czytając książki dziecku kształtujemy jego charakter niezależnie od wieku. Warto wiedzieć, iż regularne czytanie wzmacnia „mięśnie pamięci”, tak samo jak podnoszenie ciężarów rozwija mięśnie kulturysty. Badanie przeprowadzone przez NEA (amerykańska agencja wspierająca sztukę), ukazuje, że ludzie, którzy regularnie czytają są znacznie bardziej zaangażowani obywatelsko i kulturowo. Mają większą łatwość oraz swobodę wypowiedzi i robią to w sposób dużo bardziej elokwentny. Słowo drukowane pomaga w sortowaniu i przetwarzaniu informacji, co staje się przydatne przy podejmowaniu decyzji, uczeniu się czy rozwiązywaniu problemów. Czytanie dziecku pobudza i rozwija jego wyobraźnię, dostarcza mu wielu emocji i radości, poszerza wiedzę oraz propaguje dobre wzorce. Warto głośno czytać dzieciom, ponieważ przekłada się to na ich łatwiejszą i efektywniejszą naukę w szkole. Nie porzucajmy tej praktyki nawet wtedy, gdy dziecko potrafi już czytać samo (nawet, gdy jest już w piątej czy szóstej klasie).

            Codzienne czytanie to nie tylko wspólnie spędzony czas, to budowanie zaufania oraz pozytywnych relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Dlatego apelujemy - czytajmy dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie!

           

                                                                                                        Bibliotekarki SP9

                                                                                                       

 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup do bibliotek szkolnych Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla naszej szkoły w roku 2017. Od marca przystąpiliśmy do działania:

 

1. Wymarzona strona tytułowa (2a, 2b, 2c)

Niby mówi się, że nie wolno książki oceniać po okładce. Myślę, że każdy zgodzi się, że o ile przenośne znaczenie tego wyrażenia jest jak najbardziej słuszne, to kiedy bierzemy to dosłownie, sprawa się nieco komplikuje. Niech ten, kto choć raz nie zawiesił oka na książce wyłącznie ze względu na jej okładkę, pierwszy rzuci kamień (w administratora - jeśli się myli). Czasem to, co znajduje się na wierzchu, może być równie zachęcające do czytania - tak jak nazwisko ulubionego autora lub rekomendacja koleżanki z klasy. Nasze panie bibliotekarki dobrze wiedzą, o czym tu mowa - one wielokrotnie przekonały się, jak wielkie znaczenie może mieć okładka. Dlatego właśnie zachęciły dzieci do stworzenia strony tytułowej ulubionej książki. Co o nich myślicie? Bo czuję, że to samo, co my -  czytalibyśmy! :)

Wystawa biblioteki szkolnej strona tytułowa ulubionej książki

2. Książki o misiach (klasy 2d, 3d, 5a)

Misie, tygryski, koty, żółwie ninja, słońca. Małe, duże, do spania, przytulania, na wycieczki, na smutki. Każdy z nas takiego miał - ukochanego pluszowego misia. Są one tak ważne w życiu każdego człowieka, szczególnie w okresie dzieciństwa, że powstało o nich kilkaset filmów i książek. Jak w bibliotece mogliśmy więc uczcić naszego ulubieńca? Oczywiście, że czytając książkę!

20161125 12213920161125 122403

A na stronicach książek aż roi się od misiów - wybór nie był łatwy, ale padło na dobrego, kochanego Paddingtona. Pani Luiza Matuszewska czarująco przeczytała dzieciom "Klasyczną opowieść o niedźwiadku z mrocznych zakątków Peru", czyli "Paddington się krząta". A później tchnęliśmy życie w rysunkowe misie, by ozdobiły one korytarze naszej szkoły. Szukajcie ich na trzecim piętrze!

20161125 12311520161125 131148

 

 

3. Spotkania z bohaterami książek z różnych stron świata - projekt edukacyjny dla klas 4-6

Harry Potter, Lasse i Maja, Hania Humorek, Coolman, Odyseusz, Perseusz i Mikołajek – to bohaterowie literaccy, których łączy jedno – rozpalają dziecięcą (ale nie tylko!) wyobraźnię na całym świecie, choć – co istotne – pochodzą z zupełnie innych jego zakątków. Wielka Brytania, Szwecja, Stany Zjednoczone, starożytna Grecja, Francja – choć twórcy tych postaci rodzili się na różnych szerokościach geograficznych, ich książki „trafiły pod strzechy” w najodleglejszych krajach, by opowiadać tamtejszym dzieciom o innym świecie. I zapewne trudno byłoby w tym wszystkim się odnaleźć, gdyby nie nieustraszone panie z biblioteki, które postanowiły te kwestie nieco rozjaśnić, a że było co rozjaśniać, całe przedsięwzięcie trwało aż tydzień. Ale co to był za tydzień! Każda z klas odbyła wędrówkę po literackiej mapie świata, by poznać zamieszkujące to uniwersum postacie. A po tej podróży pozostały nam pamiątki – plakaty przedstawiające każdą z poznanych osób. Chcecie ich poznać? Zapraszamy na trzecie piętro – można je tu wszystkie spotkać, a każda klasa prezentowała bohatera innej książki.

011012 

00720170421 080925

 

4a Dania - "Baśnie" , H. Ch. Andersena

4b USA - "Hania Humorek",  M. MacDonald

4c Francja - "Mikołajek", Gościnny, Sempe

5a Wielka Brytania - "Czarownice", R. Dahl

5b Szwecja - "Trzynasty gość", M. Widmark

5c Szwecja - "Tajemnica biblioteki", M. Widmark

5d Szwecja - "Tajemnica pożarów", M. Widmark

6a Niemcy - "Coolman i ja", Schulmeyer

6b Polska - "Klątwa dziewiątych urodzin", M. Szczygielski

6c Polska - "Kocie kłopoty grzecznego psa", W. Cesarz

6d Wielka Brytania - "Harry Potter i przeklęte dziecko", J. K. Rowling

 

4. Historia książki - projekt edukacyjny (klasy 3b, 3a)

Statystyki dotyczące czytelnictwa rokrocznie są dla nas miażdżące. Nagle okazuje się, że większość osób, które codziennie spotykasz, nie przeczytała w ciągu ostatniego roku żadnej książki, co raczej nie może napawać optymizmem. Wtedy zaczyna się też tworzenie wielkich programów naprawczych - co zrobić, żeby ludzie zaczęli czytać? Pomysłów pojawia się sporo, popartych tezą i cyfrą, co uczynić w tej palącej kwestii. Zapomina się jednak o tej jednej podstawowej rzeczy - że tutaj akurat najważniejsza jest stara, pozytywistyczna zasada pracy u podstaw. Jasne, że miłość do czytania książek można nabyć z wiekiem - da sę mnożyć przykłady tych, którzy w młodości książki bali się niczym spojrzenia Meduzy - ale o ile prostsze byłoby to wszystko, gdyby tę chęć czytania rozbudzić już w najmłodszych? Gdyby czytanie książek było standardem, a nie jednostkowym, dziwnym zainteresowaniem? Właśnie tego heroicznego wręcz wyzwania podejmuje się prawie każdy bibliotekarz w tym nieczytającym kraju. Że jest to zadanie karkołomne, wymagające niezwykłej ekwilibrystyki, samozaparcia i zdolności marketingowych, chyba nie trzeba nikomu wspominać, ale wiadomo, per aspera ad astra i te sprawy. Warto o tym trudzie wspomnieć, szczególnie wtedy, gdy pod hasłem "Biblioteka. Oczywiście!" trwa Tydzień Bibliotek i gdy na całym świecie odbywa się Dzień Bibliotekarza.  Jest to jedno z niewielu świąt, kiedy ten, ku czci którego święto zostało ustanowione, pracuje ze zdwojoną siłą - co trzeba docenić! Pani Luiza zakasała więc rękawy i wśród klas III przeprowadziła lekcje biblioteczną, w czasie której opowiadała, jak zmieniała się książka i sposoby jej tworzenia. Później każdy projektował stronę tytułową swojej ulubionej książki - powstało wiele ciekawych propozycji, co o nich powiecie? :)
20170512 12201620170516 100523

 5. Wybory czytelnicze

W czerwcu w szkole odbyły się wybory książek, które zostaną zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Nad swoimi propozycjami debatowały wszystkie klasy, utworzono z nich listę zakupów, która będzie realizowana w tym roku.

 

Książki wybrane przez uczniów i nauczycieli:

 1. Niechciana, Barbara Kosmowska
 2. Panna Foch, Barbara Kosmowska
 3. Igrzyska śmierci (trylogia), S. Collins
 4. Gwiazd naszych wina, J. Green
 5. Miasto nie do POZNANIA, Filip Czekała
 6. Książki ks. Jana Twardowskiego
 7. Maria Skłodowska-Curie i jej córki, Shelley Emling
 8. Kaktus na parapecie, M. Zarębska
 9. Zielone martensy, J. Jagiełło
 10. Stowarzyszenie umarłych poetów, Nancy H. Kleinbaum
 11. Wroniec - Jacek Dukaj
 12. Porady małego skauta, Marcin Przewoźniak
 13. Gałka od łóżka, Mary Norton
 14. Kłopoty rodu Pożyczalskich, Mary Norton
 15. Magiczne drzewo, cała seria A. Maleszka
 16. Dzień czekolady, Anna Onichimowska
 17. Jak tata pokazał mu wszechświat, Ulf Stark
 18. Pan Kuleczka, Wojciech Widłak
 19. Trzej muszkieterowie, Aleksander Dumas
 20. Władca Pierścieni - John Ronald Reuel Tolkien
 21. O psie, który szukał, Joanna Guszta
 22. Kapelusz za 100 tysięcy, Adam Bahdaj
 23. Artysta, Sławomir Mrożek
 24. Żywiciel, D. Ellis
 25. Mroczna wieża, Stefan King
 26. Przebudzenie, Stefan King
 27. Nina i klątwa Pierzastego Węża, Moony Witcher
 28. Nina i tajemne oko Atlantydy, Moony Witcher
 29. Książęcy grobowiec, czyli Olaf i Lena na tropie, Michał Wójcik
 30. Porwanie króla, czyli Olaf i Lena na tropie,  Michał Wójcik
 31. Cykl - A to historia (wyd. Literatura)
 32. Oto jest dyktatura, (wyd. Tako)
 33. Co to właściwie jest demokracja, (wyd. Tako)
 34. IPN – komiksy ,,Wojenna odyseja Antka Srebrnego…” zeszyt 1-6
 35. Szachownica, czyli sztuka rozPoznania (Wyd. Miejskie Posnania)
 36. Kaktus z Zielonej ulicy, Wiktor Zawada
 37. Wielka wojna z czarną flagą, Wiktor Zawada
 38. Weronika Zaguła, Rycerz lasu, Joanna Gajewska
 39. Jak Lolek został papieżem, Mariusz Wollny
 40. Był sobie król... I, czyli poczet Piastów dla dzieci; Był sobie król... II, czyli poczet Jagiellonów dla dzieci Mariusz Wollny
 41. Tropem smoka, bajeczny przewodnik po magicznym Krakowie dla dzieci i młodzieży, Mariusz Wollny
 42. Bardzo bzdurne bajdurki ,Mariusz Wollny
 43. Historia jak bajka, czyli poczet Piastów dla dzieci, Mariusz Wollny
 44. Gwiazd naszych wina, John Green
 1. Odkąd cię nie ma ,Morgan Matson
 2. Kaktus na parapecie, Magdalena Zarębska
 1. Miasto 44, Marcin Mastalerz
 2. Był sobie pies, C. Bruce
 3.  Dziennik cwaniaczka, J. Kinney
 4.  Hej Jędrek! Masz cykora?, Rafał Skarżycki
 5. Niedokończony eliksir nieśmiertelności, Katarzyna Majgier
 6.  Tropiciele, Małgorzata Karolina Piekarska
 7. Poczet psujów polskich, Paweł Beręsewicz,
 8. Ulysses Moore. Wrota czasu, Pierdomenico Baccalario
 9. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, Rafał Kosik
 10. Tajemniczy opiekun, J. Webster,
 11. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych), Justyna Bednarek
 12. Baśniobór, Brandon Mull
 13. Dziewczyna z pociągu, Paula Hawkins       
 14.  Lato na ulicy Czereśniowej, Susanne Berner Rotraut
 15. Afryka Kazika, Łukasz Wierzbicki
 16. Mikołajek (wybór opowiadań), René Goscinny,  Jean-Jacques Sempé
 17. René Goscinny,  Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań),
 18. Nela, Nela i skarby Karaibów,
 19. Ulisses Moore. Wrota czasu, P. Baccalario
 20. Hej, Jędrek! Masz cykora?, R. Skarżyński
 21. Więcej niż klub, P. Beręsiewicz
 22. Percy Jackson i złodziej pioruna, Rick Rordian
 23. Mali bohaterowie, B. Gawryluk
 24. Poradnik małego skauta, M. Przewoźniak
 25. Dziewczynka z fotografii, B. Gawryluk
 26. Wakacje z Lassem i Mają, M. Widmark
 27. Addamsowie, czyli upiorna rodzinka, S. Strsser
 28. Harry Potter – cała seria, J. Rowling
 29. Matylda, Roald Dahl
 30. Wielkomilud, Roald Dahl
 31. Charlie i Wielka Szklana Winda, Roald Dahl
 32. Klasa Pani Czajki, Małgorzata Piekarsk
 33. “Panna Foch”, Barbara kosmowska
 34. Arcybolek, Joanna Olech
 35. Masło przygodowe, Barbara Stenka
 36. Prawda według Niny, Oskar Brenifier
 37. A niech to czekolada, Paweł Beręsiewicz
 38. Koszmarny Karolek (seria), F. Simon
 39. Książę Szaranek, J. Kubel
 40. Gwara poznańska
 41. Świat Dysku, T. Pratchett
 42. Pamiętnik Alison, Pretty Little Liars
 43. Julia i Trzy Tajemnice
 44. Matematyczne śledztwo, Zamek zagadek, David Glover
 45. Miniatury matematyczne 41, Zbigniew Basinski, Nodzyński , Świątek
 46. Najsłynniejsze legendy europejskie, Dimiter Inkiow
 47. Pralinka, Fanny Joly
 48. Pieśń szamana, Martin Widma
 49. Cudowna podróż, Selma Lagerlöf
 50. Pajączek na rowerze, Ewa Nowak
 51. Bolek i Lolek
 52. Ryba na drzewie, L.M.Hunt
 53.  O dojrzewaniu dla chłopców, F. Brooks, Frith Alex
 54. O F. Brooks, Frith Alex dojrzewaniu dla dziewcząt, F. Brooks, Frith Alex
 55. Ostatnia nadzieja, Olisa Pollock – cała seria
 56. Turbo chce zostać piłkarzem, U. Sindt
 57. Klara. Słowo na szy, M.Wicha
 58. Na stadionie, D. Muller
 59. Eryk Karamba.Tajemnica połykacza ognia, Asa Roen
 60. Antoś i jeszcze ktoś, T. Jastrun
 61. Czy na wyspie grasują duchy i szpiedzy?, K. Mazeth – cała seria
 62.  Baśnie i legendy polskie oraz europejskie
 63. „Miasto nie do POZNANIA”,  Filip Czekała          

Lektury:

 1. Aleksander Fredro, Zemsta,
 2. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
 3. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis
 4. Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy
 5. Henryk Sienkiewicz, Latarnik
 6. H. Sienkiewicz, Janko Muzykant
 7. Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
 8. Sławomir Mrożek, Artysta, Wesele w Atomicach,
 9. Juliusz Słowacki, Balladyna
 10. Agatha Christie, Morderstwo w Mezopotamii,
 11. Arkady Fiedler, Dywizjon 303,
 12. Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze
 13. Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża,
 14. Melchior Wańkowicz, Monte Cassino,
 15. F. H. Burnett, Tajemniczy ogród,
 16. Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów
 17. Nela, Nela i tajemnice świata,
 18. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz,
 19. Mity – nowe wydania
 20. Komiksy –Asterix…; Kajko i Kokosz
 21. Nasza mama czarodziejka, Joanna Papuzińska
 22. The Woman in Black, Susan Hill
 23. The Invisible Man, H.G.Wellh

Literatura angielska:

 1. The Secret Garden
 2. Kicj – off! The Story of Football
 3. Casino Royale, Ian Fleming
 4. I, Robot, I.Asman
 5. How to be on alien, George Miles
 6. The black cat and other stories, Edgar Allan Pol
 7. Food for thought, paulina Francis
 8. Pirates of the Caribbean – at World’s End, Ted Elliot, Terry Rossio
 9. Jurassic Park III, Scott Ciencin
 10. The Amozon Roinforest, Bernard Smith
 11. The Mysterious Island, J. Verne
 12. The three Musketeers, A. Dumas
 13. The Ghost of genny Castle, John Escott 

 

6.  Spotkanie autorskie z Arkadym Pawłem Fiedlerem

Kim można zostać w przyszłości, jeśli Twój dziadek był słynnym podróżnikiem i pisarzem, Twój tata (dla odmiany) jest znanym podróżnikiem i pisarzem i od zawsze wzrastałeś wśród wspaniałych opowieści o dalekim świecie? Zastanówmy się! Zapewne zechcesz zostać... podróżnikiem i pisarzem? Szczególnie, jeśli Twoim dziadkiem był sam Arkady Fiedler, który odbył swoim życiu ponad 30 podróży i napisał... 32 książki. To, że Arkady Paweł Fiedler zacznie podróżować tak jak jego dziadek było właściwie wyłącznie kwestią czasu - wszyscy zastanawiali się jedynie, kiedy i czym będzie podróżował. Jako główny środek transportu pisarz wybrał... malucha! Na rozgrzewkę zabrał go do Afryki i przejechał nim prawie 16 tysięcy kilometrów. Wyobraźcie sobie spalony słońcem krajobraz Sudanu i 50-stopniowy upał, który sprawia, że trudno dotknąć cokolwiek, co choć chwilę było na słońcu; wyobraźcie sobie człowieka, który w tym czasie, mimo potu lejącego się po jego skroni, prowadzi malucha - tak, tak właśnie musiał wyglądać Arkady Paweł Fiedler podczas swojej wyprawy. Pewnie dlatego dzieci, które napotykał na swojej drodze, wołały za nim "crazy Mzungu", czyli "szalony biały człowiek!". Może i jazda maluchem przez Afrykę jest szalona, ale jakże ekscytująca! Uczestnicy spotkania z przejęciem wysłuchali pięknych opowieści pana Fiedlera i kto wie, co im się po tym zamarzyło! Tym bardziej, że na koniec tłumnie kupili jego książkę!

IMG 20170605 133314IMG 20170605 142554IMG 20170605 144509 IMG 20170605 144719

 

7. Escape room - zatrzaśnięci w bibliotece

Jest taki jeden dzień w roku, w którym uczniowie dają się dobrowolnie zamknąć w bibliotece. Na klucz i bez wiedzy, gdzie ten klucz jest! Co więcej – nie zdobędą tej wiedzy, jeśli nie wykażą się spostrzegawczością, szybkością i czytelniczym obyciem. Nieprawdopodobne? A jednak! Niektórzy nawet podejmują ten heroiczny trud już drugi raz, bo to kolejna edycja naszego szkolnego escape roomu. Śmiałkowie zamykani są w bibliotece na 25 minut i muszą wykonać szereg niełatwych zadań, by się stamtąd wydostać. Od rozszyfrowania imion bohaterów literackich, przez napisanie utworu reklamującego szkołę, aż po łamanie kodu do podróżnej walizki! Trzeba przyznać, że rywalizacja była zacięta! Do pojawienia się w bibliotece ostatniej grupy nie było wiadomo, kto zwycięży. Dobra wiadomość jest taka, że nikt samotnie tam nie utknął, a przestrzeń biblioteki stała się dla naszych uczniów jeszcze bardziej przyjazna. Ale uważajcie – do trzech razy sztuka! Podczas kolejnej edycji ktoś może się zatrzasnąć… Na zawsze!

IMG 20170607 172347IMG 20170608 173637

IMG 20170608 173806IMG 20170608 174514

8. Jak nie czytam, jak czytam?

Nasza szkoła już kolejny raz wzięła udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej, żeby zamanifestować, jak wielu mamy małych i dużych czytających! Według badań statystycznych (ale wiadomo, jak działa statystyka) czytelnictwo w Polsce jest na zatrważającym poziomie, ale my - sądząc po kolejkach ustawiających się w szkolnej bibliotece - mamy na ten temat zgoła inne zdanie! Czytających - małych, dużych - mamy całe mnóstwo. I co chwilę proszą o nowe książki. Zobaczcie, które wybrali jako swoje ulubione!

IMG 20170602 095824IMG 20170602 111550IMG 20170602 100640

JAK NIE CZYTAM


 

 

Zmień kontrast